Tekst
Print

Zgodovina

Skupina Impakta, kot jo poznamo danes, je plod dolgoletnega ustvarjanja in delovanja na področju mednarodne trgovine in inženiringa, v svojem okviru pa združuje krovno družbo Impakta Holding in osem hčerinskih podjetij.

Skupina upravlja z bogatim znanjem in z izkušnjami, pridobljenimi v več kot 50-letni zgodovini trgovanja, ki se je pričela leta 1954 z ustanovitvijo Impaktinega predhodnika, podjetja Tehno-Impex. Po preoblikovanju Tehno-Impexa v poslovno združenje leta 1964, po ustanovitvi samostojnih podjetij, Eurotransa Ribnica, ITPP-ja Ribnica in TEKO-ja Ljubljana, ter podjetij s skupnim vlaganjem, Yugonigra (Nigerija), Sateke (Avstrija), Black & Deckerja Grosuplje, in Optyla Ormož v sedemdestih, je leta 1977 sledilo preoblikovanje poslovnega združenja Tehno-Impex v delovno organizacijo.

Eden izmed ključnih trenutkov v zgodovini skupine Impakta predstavlja leto 1992, ko je bilo po pridobitvi soglasja Republiškega sklada za privatizacijo in ustanovitev novega podjetja oziroma družbe z omejeno odgovornostjo v mešani lastnini, registrirano novo podjetje Tehno-Impex International d.o.o., ki se je leta 1995 preoblikovalo v delniško družbo in se združilo s Tehno-Impexom. Sledila je registracija novega podjetja z imenom Impakta, trgovina in inženiring, d.d..

Pomembno prelomnico predstavlja tudi leto 2007, ko se je družba Impakta d.d. na osnovi zaokroženih samostojnih programov preoblikovala in notranje razdelila na sedem samostojnih družb z omejeno odgovornostjo, ki so v večinskem lastništvu holdinga. Dve leti kasneje se je podjetjem pridružila še novoustanovljena družba Impakta H.O.M.E., družba za prodajo in vzdrževanje hišnih aparatov, d.o.o..

Tako je nastala skupina Impakta, ki pod svojim okriljem zdaj združuje devet podjetij, hitro rastočih modernih družb s področja mednarodne trgovine in inženiringa, ki so svojo več kot pol stoletja dolgo tradicijo trgovanja nadgradila z modernimi pristopi, obenem pa ohranila občutek in posluh za uporabnike njihovih storitev. Hkrati so podjetja, ki stremijo k zagotavljanju celostnih rešitev in partnerskega odnosa s kupci in z dobavitelji, prav zaradi izjemne zgodovine razvila pomembno konkurenčno prednost v obliki znanja in fleksibilnosti, ki jim omogočata visoko prilagodljivost spreminjajočim se potrebam trgov ter odprtost za nove poslovne priložnosti, posledično pa tudi uspešen obstanek, razvoj in preboj v poslovnem svetu.

 

Novice