Zgodovina

Blagovna znamka Impakta, kot jo poznamo danes stoji za skupino podjetij, ki so plod dolgoletnega ustvarjanja in delovanja na področju mednarodne trgovine in inženiringa.

Skupina upravlja z bogatim znanjem in izkušnjami, pridobljenimi v več kot 60-letni zgodovini,
ki se je pričela leta 1954 z ustanovitvijo Impaktinega predhodnika, podjetja Tehno-Impex.
V tem obdobju je družba pokazala za tisti čas napredne tržne poglede in ustanovila samostojna podjetja doma in v tujini:
Eurotrans Ribnica, ITPP Ribnica in TEKO Ljubljana, ter podjetij s skupnim vlaganjem,
Yugoniger (Nigerija), Sateko (Avstrija), Black & Decker Grosuplje, in Optyl Ormož, Techno impex Munchen itd.

Ključni datumi:

Leto 1954 ustanovitev Impaktinega predhodnika, podjetja Tehno-Impex.

Leto 1964 preoblikovanje Tehno-Impexa v poslovno združenje.

Leto 1977 preoblikovanje poslovnega združenja Tehno-Impex v delovno organizacijo.

Leto 1992 pridobitev soglasja Republiškega sklada za privatizacijo in ustanovitev novega
podjetja Tehno-Impex International, d. o. o.

Leto 1995 preoblikovanje v delniško družbo in registracija novega podjetja z imenom:
Impakta, trgovina in inženiring, d. d.

Leto 2007 na osnovi zaokroženih samostojnih programov se družba Impakta, d.d. notranje
razdeli na več samostojnih družb z omejeno odgovornostjo, v večinskem lastništvu
matične družbe.

Tako se v samostojnih podjetjih zaokrožijo področja metalurgije, medicine, energetike,
maziv, trgovine z lesnimi izdelki ter področje upravljanja z naložbami in nepremičninami.

V letu 2013 je znotraj skupine prišlo do procesa zmanjševanja števila družb z vidika
specializacije in koncentracije na zdrava poslovna jedra. Pri tem nismo pozabili na našo
dolgoletno tradicijo iz mednarodne trgovine, stremljenju k čim bolj kvalitetni storitvi in k čim
večjemu zadovoljstvu uporabnikov naših storitev.

Tudi danes je naša konkurenčna prednost zagotavljanje celostnih rešitev in partnerski
odnos s kupci in dobavitelji, visoka prilagodljivost spreminjajočim se potrebam trgov ter
odprtost za nove poslovne priložnosti.